نمایه

نمایه

این منو دارای سه گزینه پست الکترونیکی، تنظیمات کاربر و خروج می باشد.

 

 1. پست الکترونیکی (ایمیل)

  پست الکترونیکی : از این قسمت می توان پست الکترونیکی (E-Mail) ساخت.بعد از کلیک بر روی این گزینه صفحه ی پست های الکترونیکی ساخته شده توسط مدیروب سایت(در صورت وجود)  مشاهده می شود و در قسمت منو نیز گزینه ی "ایجاد صندوق پستی" به رنگ قرمز اضافه می شود.
  برای ایجاد ایمیل بر روی گزینه "ایجاد صندوق پستی" کلیک می کنم.با کلیک بر روی این گزینه کادری مربوط به ایجاد ایمیل مشاهده می شود :

  این کادر دو بخش اصلی آدرس پست الکترونیکی و نمایه را در خود جای داده است.بخش بالایی مربوط به آدرس ایمیل مورد نظر و کلمه عبور و بخش زیرین این کادر مربوط به مشخصات فردی شخص وارد می شود. برای ورود به ایمیل از آدرس webmail.sitebike.comhttp:// استفاده می شود
 2. تنظیمات کاربر

  این بخش دارای دو زبانه "پروفایل کاربر" و "تغییر رمز" می باشد :
  1. پروفایل کاربر
   در این قسمت مشخصات کاربری قابل تعریف است.قابل ذکر است که نتایج فرمهایی که توسط کاربر پُر (و تماس کاربران از طریق بخش نظرات) می شوند به ایمیلی که در این قسمت وارد می شود ارسال می شوند(در صورت تعریف).
  2. تغییر رمز
   این قسمت به منظور تغییر رمز ورودی کاربری طراحی شده است.
 3. خروج از سایت بایک

قدرت گرفته از سایت بایک!