بازنشانی

گزینه بازنشانی در منوی ابزارها

توسط این گزینه می توان تمامی صفحات ساخته شده و تمامی مشخصات تعریف شده را حذف نمود. ( فایل های ارسال شده پاک نمی شوند). بدین منظور بعد از کلیک بر روی این گزینه، وارد صفحه ای می شود که باید متن Wipe Now را در کادر متنی وارد کرده و روی Wipe کلیک کنید. (حساس به بزرگی و کوچکی حروف)

قدرت گرفته از سایت بایک!