نحوه ورود به سایت بایک

نحوه ورود به Sitebike

 

ورود به بخش مدیریت از طریق صفحه login انجام می‌شود. جهت دسترسی به صفحه ورود از لینک زیر استفاده می کنم.

http://www.yoursite.com/administration

قدرت گرفته از سایت بایک!