مدیر فایلها

مدیر فایلها

 

ارسال فایل به سرور (Upload)
این منو به منظور آپلود (ارسال فایل از سیستم خود به اینترنت) تمام فایلها و مشاهده فایل های آپلود شده تا آن لحظه، طراحی شده است.همچنین برای آپلود کردن می توانید از منوی "فایل" گزینه "ارسال فایل" را انتخاب نموده و سپس با کلیک بر روی دکمه Browse… فایل مورد نظر را از سیستم خود انتخاب نموده و در نهایت بر روی دکمه Upload کلیک کنید.
همچنین برای برای آپلود کردن همزمان چند فایل، بجای کلیک بر روی Upload دکمه Add را کلیک کرده و فایل های بعدی خود را بهمین ترتیب انتخاب و در نهایت بر روی Upload کلیک کنید.

 

بعد از آپلود هر فایل، فایل مذکور در لیست قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده آدرس فایل، بر روی نام آن کلیک کنید.

 

عملیات بخش مدیر فایلها :
 

 

 1. عدم انتخاب تمام فایلهای آپلود شده
 2. انتخاب همزمان تمامی فایلهای انتخاب شده
 3. حذف فایل
 4. حذف پوشه
 5. ایجاد پوشه
 6. ابزار ویرایش تصویر
 7. فیلتر کردن مشاهده فایلهای آپلود شده
 8. بروزرسانی لیست فایلها
 9. خصوصیات فایلها
 10. ارسال فایل (مراجعه به بخش "ارسال فایل به سرور (آپلود))
 11. استخراج فایل ها از پوشه فشرده شده
 12. انتقال فایلهای انتخاب شده به یک پوشه فشرده شده
 13. چسباندن (Paste)
 14. بریدن(Cut)
 15. کپی
 16. تغییر نام پوشه
 17. تغییر نام فایل

قدرت گرفته از سایت بایک!