درک قالب اصلی و Template

 1. درک قالب اصلی و Templateدرواقع «قالب اصلی یک وب سایت»، پیکره ی اصلی آن بوده؛ نما و طراحی یک وب سایت در قالب متناسب آن قرار می گیرد. محدودیتی برای شما وجود ندارد، چراکه ابزار قدرتمندی در اختیار شماست.
  1. درک مفهوم وضعیت های ویرایش

   مفهوم ویرایش از بدو طراحی یک وب سایت تا نگهداری آن، همراهی بی چون و چراست! این وضعیت ها در زمان طراحی یک صفحه (که با انتخاب یکی از زیرمنوهای "صفحات کلیدی" از منوی "مدیریت محتوا" آغاز می شود) نمایان می شوند.مفهوم ویرایش شامل تغییر محتوایی و نمایی یک وب سایت می باشد که در چارچوبی سه بخشی تعریف می شود :
   1. پیش نمایش
    حالت پیش نمایش، نمایی از وب سایت، با آخرین تغیرات اعمال شده می باشد.
   2. تغییر
    حالت تغییر، به منظور تغییر در محتوا و اشیای مورد استفاده در صفحات وب سایت است.
   3. ساختار
    حالت ساختار، امکان تغییرات سریع در اشیای طراحی شده وب سایت شماست.

 

قدرت گرفته از سایت بایک!