مدیریت محتوا

مدیریت محتوا

 

صفحات کلیدی

این زیر منو دارای پنج زیرشاخه می باشد :

 • قالب اصلی سایت
 • صفحه ورود
 • صفحه برچسب ها
 • صفحه جستجوی سایت
 • فاقد محتوا – 404

 

 

 

 1. قالب اصلی سایت
  با کلیک بر روی این گزینه در موقعیت طراحی یک صفحه قرار می گیریم.همانطور که از اسم این منو بنظر میرسد، تمامی طراحی ها و اشیایی که در این صفحه تعریف شود، در تمامی که در آینده ساخته می شوند یا صفحاتی که کنترلهای کپی شده از این صفحه را دارد اعمال می شوند.به عبارت دیگر فرم و قالب اصلی طرح نمایی یک وب سایت در این قسمت انجام می پذیرد و صفحات جدیدی که در ادامه کار ایجاد می شوند، تمامی مشخصات، طرح و اشیاهای تعریف شده را به ارث می برند.
 2. صفحه ورود
  با کلیک بر روی این گزینه نیز در موقعیت طراحی صفحه ورود به سایت یا صفحه خانگی قرار می گیریم.طراحی هایی که در این صفحه انجام شود، در صفحه ورود وب سایت (اولین صفحه وب سایت که برای کاربران قابل مشاهده است) اعمال می شود.
 3. صفحه برچسب ها
  برچسب ها کلماتی هستند که به موتورهای جستجوگر برای برگزیدن وب سایت شما با موضوع های یکسان در نتیجه جستجو های مرتبط کمک می کنند. صفحه برچسب ها صفحه ای است که تمامی کلماتی را که به عنوان برچسب در صفحات مختلف تعریف شده است را یکجا نمایش میدهد. تنظیمات این صفحه چه از لحاظ نمایی و چه محتوایی، از منوی "صفحه برچسب ها" قابل تعریف است.
 4. صفحه جستجوی سایت
  با کلیک بر روی این گزینه نیز در موقعیت طراحی این صفحه قرار می گیریم.طراحی هایی که در این صفحه انجام شود، در صفحه نتایج جستجوی سایت (صفحه هایی که در آنها از اشیای جستجو (Search) استفاده شود) اعمال می شود.
 5. فاقد محتوا – 404
  با کلیک بر روی این گزینه نیز در موقعیت طراحی این صفحه قرار می گیریم.طراحی هایی که در این صفحه انجام شود، در صفحه های فاقد محتوا (صفحه ها و فایلهایی که در وب سایت شما طراحی نشده ولی کاربر آنها را درخواست می کند) اعمال می شود.

قدرت گرفته از سایت بایک!