درباره مستند

  • درباره مستند

این راهنما، برای استفاده کاربران سایت بایک تهیه شده است که در آن سعی شده نحوه استفاده از قابلیت‌های این نرم‌افزار در جزئیات شرح داده شود.

 

  • چرا مطالعه این مستند لازم است؟

کاربران می‌توانند در‌ کنار کار اجرایی ، از این مستند به عنوان مرجع استفاده نمایند. مطالعه کامل این مستند برای تمامی ‌استفاده‌کنندگان سایت بایک توصیه می‌شود، چرا که باعث خواهد شد کاربران از تمامی‌قابلیت‌های این نرم‌افزار استفاده بهینه نمایند. این نرم افزار یک نرم افزار جامع ایجاد و مدیریت خودکار سایت های اینترنتی است.

 

  • ساختار مستند

این راهنما با مفاهیم و درک ساختارها شروع می‌شود، منوها و توضیح آنها، شروع طراحی و تعریف کنترل ها بخش بعدی این مستند را به خود اختصاص داده است. 

قدرت گرفته از سایت بایک!